Kontakt

Paulina Rymkiewicz-Kalinowska – prezeska fundacji

Adres korespondencyjny:

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
tel: +48 602 125 264
e-mail: p.rymkiewicz@gessel.pl

mBank S.A.

nr konta 89 1140 1010 0000 4673 6900 1001

REGON: 012642114
NIP: 526-23-85-452
KRS: 0000110346