PUNKTY ODNIESIENIA

Kolekcja Fundacji Zbiorów Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie (Fundacji GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie) 1998 – 2008

Muzeum Narodowe w Warszawie rzadko prezentuje swoje kolekcje sztuki najnowszej. Tymczasem zbiory sztuki XX i XXI wieku są nadal rozwijane i powiększane. Od 1998 roku w tej działalności wspiera Muzeum Narodowe w Warszawie Fundacja Zbiorów Sztuki Współczesnej, założona wspólnie przez Muzeum i Kancelarię GESSEL. W kolekcji Fundacji znajduje się obecnie ponad 40 prac dziewiętnastu polskich artystów z lat 1971–2007 – od obrazów Tomasza Ciecierskiego, Tomasza Tatarczyka, Wilhelma Sasnala po rzeźby, instalacje, obiekty i fotografie Ewy Partum, Grzegorza Kowalskiego, Pawła Althamera, Katarzyny Kozyry, Pauliny Ołowskiej, Julity Wójcik. Na wystawie prace te są eksponowane w kontekście klasyków polskiej sztuki 1. połowy XX wieku: Władysława Strzemińskiego, Henryka Stażewskiego, Leona Chwistka. „Punktami odniesienia” w koncepcji wystawy są arcydzieła XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Jednakże same zbiory Fundacji stanowią rodzaj przewodnika po meandrach polskiej sztuki ostatniego dwudziestolecia. Kurator wystawy: Dorota Monkiewicz   Wystawie towarzyszy ilustrowany katalog z esejami o wszystkich prezentowanych pracach.

MECENAS WYSTAWY –KANCELARIA GESSEL

„Punkty odniesienia” były tytułem pierwszej po powrocie ze Stanów Zjednoczonych do Polski wystawy retrospektywnej Włodzimierza Jana Zakrzewskiego, która odbyła się w warszawskiej Królikarni w 2000 roku. Świadomie nawiązuję do tego tytułu, gdyż jeden z obrazów tego malarza odegrał kluczową rolę w powstaniu Fundacji Zbiorów Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie. Otóż kiedy w Polsce w połowie lat 90. dyskutowano kryzys malarstwa, Zakrzewski po latach nieobecności przypomniał się w Warszawie świetną wystawą malarstwa pejzażowego „Yellow Landscape” (1996). Jego obrazy wyglądały tak świeżo i tak odmiennie od tego, co proponowała w tym czasie polska scena artystyczna, że odczułam ogromną determinację, aby choć jeden z nich włączyć do kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie jako wyraz najwyższego uznania dla kunsztu artysty. Nie było to jednak możliwe, gdyż moja państwowa i narodowa instytucja krótko po 1989 roku została pozbawiona jakichkolwiek publicznych funduszy na zakupy dzieł sztuki. Symbolicznym jest fakt, ze niniejszy katalog kolekcji Fundacji otwiera kompozycja Włodzimierza Pawlaka „Polacy formują flagę narodową” z 1989 roku, zakupiona do kolekcji Muzeum w związku z wystawą „Szkic do Galerii Sztuki Współczesnej” w ostatniej transzy regularnych zakupów, finansowanych ze środków polskiego Ministerstwa Kultury.(…)” fragment wstępu do katalogu autorstwa Doroty Monkiewicz