Osoby fundacji

Paulina Rymkiewicz-Kalinowska – prezeska

Rada Fundacji:

Tomasz Jeziorowski
Marek Opiński
dr Piotr Rypson
Tomasz Sielicki

Rada Programowa:

Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie – prof. dr hab. Jerzy Miziołek

Z-ca dyrektora ds. naukowych w Muzeum Narodowym w Warszawie

Główny Inwentaryzator Muzeum Narodowego w Warszawie – Marta Bienias

Główny Konserwator Muzeum Narodowego w Warszawie – Dorota Ignatowicz-Woźniakowska

Założycielki Fundacji

BEATA GESSEL-KALINOWSKA VEL KALISZ
Wspólnik Zarządzający Kancelarii GESSEL, radca prawny, Prezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan, ekspert w dziedzinie transakcji fuzji i przejęć oraz private equity/ venture capital i prawa handlowego i arbitrażu.

DOROTA MONKIEWICZ
Historyczka sztuki, kuratorka, krytyczka, dyrektorka/założycielka Muzeum Współczesnego Wrocław, wcześniej wieloletni kustosz zbiorów sztuki nowoczesnej w Muzeum Narodowym w Warszawie; w latach 1996 – 2010 – Dyrektor Generalny Fundacji GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie, w latach 2010-2012 – Prezes Fundacji.