Osoby fundacji

Paulina Rymkiewicz-Kalinowska – prezeska

Rada Fundacji:

Tomasz Jeziorowski
Marek Opiński
Tomasz Sielicki

Rada Programowa:

Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie
 – dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ

Z-ca dyrektora ds. naukowych w Muzeum Narodowym w Warszawie
– Joanna Kilian

Główny Inwentaryzator Muzeum Narodowego w Warszawie
– Marta Bienias

Główny Konserwator Muzeum Narodowego w Warszawie
– Dorota Ignatowicz-Woźniakowska

Założycielki Fundacji

dr hab. BEATA GESSEL-KALINOWSKA VEL KALISZ
Senior Partner oraz Założycielka Kancelarii GESSEL, radca prawny. W 2015 roku została Członkiem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC. Od 2011 do 2017 roku pełniła funkcję Prezesa, w 2017 roku została Honorowym Prezesem Sądu Arbitrażowego Lewiatan.  Ekspert w dziedzinie arbitrażu, transakcji fuzji i przejęć oraz private equity/ venture capital i prawa handlowego.

DOROTA MONKIEWICZ
Historyczka sztuki, kuratorka, krytyczka, dyrektorka/założycielka Muzeum Współczesnego Wrocław, wcześniej wieloletni kustosz zbiorów sztuki nowoczesnej w Muzeum Narodowym w Warszawie; w latach 1996 – 2010 – Dyrektor Generalny Fundacji GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie, w latach 2010-2012 – Prezes Fundacji.