O nas

Fundacja GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie powstała w 1996 roku wolą dwóch założycieli – fundatorów: Kancelarii GESSEL oraz Muzeum Narodowego w Warszawie. Jako prywatna inicjatywa mająca na celu wspieranie Państwowej Instytucji Kultury nie znajdowała podobieństwa w działalności kulturalnej drugiej połowy lat 90. Zasiana w środowisku biznesowym idea wspierania i promowania sztuki współczesnej przyniosła owoce w postaci dzieł zakupionych do kolekcji sztuki współczesnej MNW.

Głównym przedmiotem działalności Fundacji jest powiększanie kolekcji polskiej sztuki współczesnej Muzeum Narodowego. Od początku działalności udało się pozyskać ponad 200 prac 21 artystów, a osiem z tych prac zdobi obecnie Galerie Sztuki XX i XXI wieku w muzeum. W kolekcji Fundacji znajdują się nazwiska czołowych artystów polskich począwszy od lat 70. skończywszy na pierwszych latach XXI wieku, a wśród nich należy wymienić przede wszystkim: Tomasza Ciecierskiego, Zbigniewa Liberę, Pawła Althamera, Wilhelma Sasnala, Katarzynę Kozyrę, Ewę Partum, Joannę Rajkowską, Jadwigę Sawicką, Julitę Wójcik, Ryszarda Grzyba. Kolekcja Fundacji GESSEL dla MNW jest zdeponowana w muzeum, które może korzystać z niej w działalności programowej bez ograniczeń.

Fundacja prowadzi także działalność wystawienniczą, wydawniczą oraz edukacyjną.

Od 2005 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego.