Misja

Naszą misją jest wspieranie działań Muzeum Narodowego w Warszawie zakresie poszerzania, przechowywania, udostępniania i promocji zbiorów polskiej sztuki współczesnej. Fundacja realizuje misję poprzez dokonywanie zakupów dzieł polskiej sztuki nowoczesnej i współczesnej, które są przeznaczone do kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Fundacja organizuje wystawy, plenery artystyczne oraz wydaje publikacje związane ze sztuka współczesną.

Kolekcje Muzeum Narodowego, w tym także kolekcja sztuki współczesnej, gromadzone są jako zbiór artystycznych świadectw naszej kultury dla pożytku współczesnych i przyszłych pokoleń. Fundacja wspiera Muzeum w zachowaniu ciągłości tych działań, umożliwiając otwarcie kolekcji na sztukę ostatnich lat. Fundacja realizuje swoją działalność statutową w oparciu o środki finansowe pozyskiwane m.in. od firm i osób prywatnych.