Bibliografia

PUBLIKACJE FUNDACJI

Dziewięćsił, Warszawa 2005

Potencjał. Kolekcje sztuki wspołczesnej dla Muzeum…, Warszawa 2005

Punkty odniesienia, Warszawa 2008

 

PUBLIKACJE O FUNDACJI

Monika Małkowska, Wzajemne oswajanie, „Rzeczpospolita”, 7 lutego 2002

Agnieszka Kowalska, Oswajanie biznesmenow, „Gazeta Stołeczna”, 8 lutego 2002

Ewa Bęczkowska, Prawnicy wspierają sztukę wspołczesną, „Puls Biznesu”, 12 lutego 2002

Tomasz Potkaj, Przechowalnie sztuki, „Tygodnik Powszechny”, 14 kwietnia 2002, s. 14

Pani mecenas mecenasem, „Twoj Styl”, kwiecień 2002

Karnawał z Fryderykiem, „Wprost”, 9 marca 2003, s. 97

R.M., Sztuka wspołczesna w roli głownej, „Gentleman” nr 4/2003, s. 125

W służbie kulturze, „Businessman”, kwiecień 2003, s. 126

Iza Komendołowicz, Wszystko o mojej siostrze, „Pani”, kwiecień 2003, s. 22, 25

Wilhelm Sasnal w drodze do muzeow, www.raster.art.pl/tygodnik.htm,

7 października 2003

Dorota Jarecka, Ten dziwny rynek, „Gazeta Wyborcza”, 27–28 grudnia 2003, s. 9

Monika Małkowska, Tłusty czwartek w chudych czasach, „Rzeczpospolita”,

19 lutego 2004, s. A 12

Jacek Zalewski, Tłusty artystyczny, „Puls Biznesu”, 20 lutego 2004

Dorota Jarecka, Zbierać z głową, „Gazeta Wyborcza”, 11 marca 2004, s. 10

Jeśli dziś Tłusty Czwartek, „VIP Parkiet” nr 3, marzec 2004, s. 28–29

Grzegorz Sowula, Przyjadą na przeszpiegi. Rozmowa z Dorotą Monkiewicz,

„Rzeczpospolita Targowa”, 3 czerwca 2004, s. 3

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Dorota Monkiewicz, Fundacja Zbiorow Sztuki Wspołczesnej

Muzeum Narodowego w Warszawie – programowe, prawne i finansowe aspekty

działalności organizacji pozarządowej, „Kultura Wspołczesna”, Nr 2 (40) 2004, s. 212–223.

Dorota Monkiewicz, Potencjał, „Aspiracje”, nr 05/2005, s. 20–21

Dorota Monkiewicz, A few remarks on „privatisation”. The Foundation for the Contemporary

Art of the National Museum in Warsaw, w: The Mousetrap Book. On dealing with Art

Institutions in Contemporary Curatorial Practice, ed. by Aneta Szyłak and Andrzej Szczerski,

Wyspa Institut of Art, Wyspa Progress Foundation, Gdańsk 2005

Magdalena Dąbrowska, Filcowy hełm Lorda Vadera, „Gazeta Stołeczna”, 24 lutego 2006, s. 10

AST, Sztuka karnawału, „Puls Biznesu”, 3 marca 2006

 

TELEWIZYJNE MATERIAŁY REPORTERSKIE

Panorama, II program TVP, 7 lutego 2002

Jazda kulturalna, II program TVP, 16 lutego 2002

Kurier TVP 3, 3 lutego 2005

Co za tydzień, TVN, 6 lutego 2005

Tam byliśmy, TVN Style, 3 marca 2006