Fundacja GESSEL wspiera konferencję naukową „Darczyńcy polskich muzeów”

Fundacja GESSEL dla MNW wspiera wyjątkową konferencję naukową „Darczyńcy polskich muzeów. Historia i współczesność” organizowaną przez Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Zamek Królewski w Warszawie.
Historie wielu muzeów wskazują na znaczącą rolę prywatnych darów (przekazywanych osobiście lub w zapisach testamentowych), które niejednokrotnie stały u początków powstania licznych placówek.
Obecnie działalność darczyńców przejawia się w różnych formach: poprzez tradycyjne dary, mecenat, sponsoring czy patronat poszczególnych przedsięwzięć muzealnych, różne formy inwestycji, wreszcie wolontariat.
Te i inne zagadnienia już od środy 9 maja do piątku 11 maja!

szczegółowy program konferencji:
http://www.mnw.art.pl/…/ogolnopolska-konferencja-naukowa-da…