20. rocznica powołania Fundacji GESSEL da MNW!

11 października 1996 roku został podpisany akt notarialny powołujący naszą Fundację! Wolą dwóch fundatorów – Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Kancelarii GESSEL ustanowiono Fundację, której zadaniem jest wspieranie muzeum w powiększaniu zbiorów polskiej sztuki nowoczesnej oraz upowszechnianie ich.

w ciągu 20 lat udało się zgromadzić niemal 50 prac 21 artystów polskich. Aktualna wartość rynkowa kolekcji to prawie 1 400 000 zł.

Prace z kolekcji prezentowane są częściowo w galerii stałej XX i XXI wieku w MNW, a także wypożyczane są na wystawy czasowe.