Aktualności

Fundacja GESSEL wspiera konferencję naukową „Darczyńcy polskich muzeów”

Fundacja GESSEL dla MNW wspiera wyjątkową konferencję naukową „Darczyńcy polskich muzeów. Historia i współczesność” organizowaną przez Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Zamek Królewski w Warszawie.
Historie wielu muzeów wskazują na znaczącą rolę prywatnych darów (przekazywanych osobiście lub w zapisach testamentowych), które niejednokrotnie stały u początków powstania licznych placówek.
Obecnie działalność darczyńców przejawia się w różnych formach: poprzez tradycyjne dary, mecenat, sponsoring czy patronat poszczególnych przedsięwzięć muzealnych, różne formy inwestycji, wreszcie wolontariat.
Te i inne zagadnienia już od środy 9 maja do piątku 11 maja!

szczegółowy program konferencji:
http://www.mnw.art.pl/…/ogolnopolska-konferencja-naukowa-da…

JUBILEUSZ 20-LECIA FUNDACJI GESSEL W MNW!

Już za nami Wieczór Jubileuszowy Fundacji GESSEL dla MNW. 5 grudnia 2016 r oku świętowaliśmy w hallu głównym warszawskiego muzeum. Wspólnie z Darczyńcami i Przyjaciółmi Fundacji podsumowaliśmy 20 lat działalności, podczas których udało się wesprzeć Muzeum ponad 200 pracami, których aktualna to około 1400000 zł. Podczas jubileuszu można było odwiedzić Galerię XX i XXI wieku, na ścianach której wiszą prace zakupione przez Fundację.

20. rocznica powołania Fundacji GESSEL da MNW!

11 października 1996 roku został podpisany akt notarialny powołujący naszą Fundację! Wolą dwóch fundatorów – Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Kancelarii GESSEL ustanowiono Fundację, której zadaniem jest wspieranie muzeum w powiększaniu zbiorów polskiej sztuki nowoczesnej oraz upowszechnianie ich.

w ciągu 20 lat udało się zgromadzić niemal 50 prac 21 artystów polskich. Aktualna wartość rynkowa kolekcji to prawie 1 400 000 zł.

Prace z kolekcji prezentowane są częściowo w galerii stałej XX i XXI wieku w MNW, a także wypożyczane są na wystawy czasowe.

Kolekcja Fundacji GESSEL dla MNW powiększyła się o nową pracę!

Dzięki uprzejmości Darczyńcy – Doroty Kryszkowskiej – w kolekcji Fundacji GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie znalazła się praca Jacka Kryszkowskiego pt. „Miś„. Obiekt (pluszowy miś)  oraz film mu towarzyszący składają się na instalację/dokumentację akcji, która miała miejsce w 1993 roku w gmachu Muzeum Narodowego.

Pracę będzie można od piątku 23 września 2016 roku oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu na wystawie „Kości wszystkich ludzi”.

Nowe prace z kolekcji Fundacji GESSEL na stałej ekspozycji w Muzeum Narodowym w Warszawie!

Kolejne prace z naszej kolekcji zostały umieszczone w Galerii Sztuki XX i XXI wieku w MNW! Ekspozycja powiększyła się o czytaj >